Informacje - Pozostałe

Dnia 22 listopada 2012 r. komisja konkursowa w składzie:

Tadeusz Krzywicki – fotograf, filmowiec
Maciej Rakowski – fotograf, podróżnik
Ryszard Wrzosek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
Jarosław Jasiński – fotograf, grafik, malarz,
 
przyznała nstp. nagrody w konkursie fotograficznym „NASZE GOŁDAPSKIE”:
 
W kategorii „CZŁOWIEK”
I miejsce – Adam Kościński, za dwa zestawy prac pt. „Samotna wojna” i „Niewinność”
II miejsce – Inez Sala, za zestaw prac pt. „Bohaterowie na emeryturze”
III miejsce – Natalia Jakowska za dwa zestawy prac pt.”Homesick” i „Autumn moods”
Pierwsze wyróżnienie – Bartłomiej Czuper, za zestaw prac pt. „Oczekiwanie”
Drugie wyróżnienie – Angelika Jabłońska, za zestaw prac pt. „Przybyszka”.
Trzecie wyróżnienie – Aleksandra Król-Berut, za zestaw prac pt. „Tomaszek”
 
W kategorii „NATURA”
I miejsce – Dawid Cząstkiewicz, za zestaw pt. „Leśny skrzat” i serię zdjęć pojedynczych:
„Biała dama”, „Mam”, „Strażnik lodu”.
II miejsce – Agnieszka Zdancewicz, za dwa zestawy prac pt. „Bliskie spotkania” i „Zwierzęta”
III miejsce – Bartłomiej Czuper, za zestaw prac pt. „Gołdap jakiej nie znałeś”
Pierwsze wyróżnienie – Zofia Dmuchowska, za dwa zestawy prac pt. „Moje konie” i „Moje koty”
Drugie wyróżnienie – Aleksandra Werra, za zestaw prac pt. „Z mojego okna”
Trzecie wyróżnienie – Mateusz Świtaj, za zestaw prac pt. „W moim ogrodzie”
 
Burmistrz Gołdapi swoją nagrodę przyznał Maciejowi Paratowi – uczniowi gołdapskiego gimnazjum, za zestaw prac pt. „W którą stronę”, 
a nagroda Starosty Powiatu Gołdapskiego przypadła Esterze Szułczyńskiej – uczennicy gołdapskiego LO, za zestaw prac pt. „Spotkanie”.
 
W konkursie wzięło udział 26 autorów, którzy zgłosili ponad 300 prac.
Na wystawie pokonkursowej prezentujemy 150 fotografii 26 autorów, a są nimi:
Teresa Augustynowicz, Adam Kościński, Gabriela Karbowska, Aleksandra Werra, Izabela Włoch, Bartłomiej Czuper, Mariusz Duszak, Ewa Fiedorowicz, Milena Hołdyńska, Angelika Jabłońska, Natalia Jakowska, Anetta Kondraciuk, Aleksandra Król-Berut, Julia Grzędzińska, Edyta Ołów, Maciej Parat, Jacek Rakowski, Inez Sala, Mateusz Świtaj, Marcin Urzędowski, Filip Woźniak, Agnieszka Zdancewicz, Marta Bułas, Emil Wądołowski, Daniel Fiećko, Dawid Cząstkiewicz.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na otwarcie wystawy pokonkursowej 
i odbiór pamiątkowych dyplomów, a laureatów konkursu po odbiór nagród, 
w sobotę 24 listopada o godz. 18.00 do holu kina „KULTURA”.
Nie publikujemy nagrodzonych prac bo zapraszamy mieszkańców Gołdapi do obejrzenia bardzo dobrych fotografii w oryginale i uczestniczenia w ciekawych projekcjach filmowych podczas VI edycji spotkań z naturą i sztuką „NASZE I NIE NASZE KRAJOBRAZY”.  
Nagrody ufundowali:
Dom Kultury w Gołdapi,
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,
Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
Gmina Gołdap.
 
Kurator konkursu
Jarosław Jasiński
Dom Kultury w Gołdapi