Informacje - Pozostałe

Dom Kultury w Gołdapi zatrudni: instruktora ds. plastyki, instruktora do świetlicy wiejskiej w Siedlisku. Miejsce składania ofert: sekretariat Domu Kultury, ul. Krótka 2, Gołdap. Termin składania ofert: do 15 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać zdanie o treści: „Oferta pracy na (wpisać stanowisko)”

Instruktor ds. plastyki

1. Nazwa stanowiska - instruktor ds. plastyki.

2. Ramowy opis stanowiska pracy:

- organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych, rękodzielniczych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

- animowanie działań w zakresie sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- rozbudzanie zainteresowań plastycznych, rękodzielniczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki,

3. Wymiar czasu pracy – umowa zlecenie

4. Czas pracy – godziny popołudniowe

5. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

6. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe, średnie specjalistyczne, studium terapii zajęciowej lub ukończone studium animatorów kultury.

7. Wymagana dokumentacja:

- podanie,

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.

 

Instruktor

1. Nazwa stanowiska - instruktor

2. Ramowy opis stanowiska pracy:

- organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej w Siedlisku

- prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego

- organizacja imprez w świetlicy i na rzecz środowiska lokalnego

3. Wymiar czasu pracy – umowa zlecenie

4. Miejsce i czas pracy – świetlica wiejska w Siedlisku, godziny popołudniowe, 20 godzin tygodniowo

5. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

6. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe specjalistyczne, wyższe i przygotowanie pedagogiczne, średnie specjalistyczne lub ukończone studium animatorów kultury, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

7. Wymagana dokumentacja:

- podanie,

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.