W zwiąku z dużym zainteresowaniem rozpoczynamy spzedaż na drugi termin spektaklu.