Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do składania ofert na obsługę ogródka piwnego podczas Dni Gołdapi 2016, które odbędą się w dniach 15-16 lipca 2016 na Targowisku Miejskim w Gołdapi z udziałem takich gwiazd jak PIERSI I TSA.

Załączniki do pobrania:

Treść oferty

Formularz druku zgłoszenia oferty - zał. 1

Umowa – zał. 2

Graficzny plan terenu – zał. 3