Zapytanie ofertowe "Dostawa oleju do świetlic wiejskich w 2017 roku" z dnia 12.12.2016 z przyczyn formalnych zostaje unieważnione.

Jednocześnie ogłasza się nowe z przedłużonym terminem składania ofert.