Określenie przedmiotu współpracy

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej (lunapark i/lub inne atrakcje dla dzieci) imprezy plenerowej Dni Gołdapi 2018, która odbędzie się w Gołdapi na Targowisku Miejskim: koncerty (zespoły min.: Lanberry, Sylwia Grzeszczak, Kobranocka, Dżem)

Zapewniamy wyłączność w tym zakresie. Państwo pobierają opłaty za korzystanie z urządzeń.

Wymagamy:
a) zapewnienia atrakcyjnej infrastruktury zabawowej
b) zachowania obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP i p.poż.,
c) posiadania polisy ubezpieczeniowej, wymaganych atestów, orzeczeń technicznych (proszę dołączyć do oferty kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
d) utrzymania porządku na urządzeniach zabawowych i w ich sąsiedztwie, w trakcie imprezy i po imprezie,
e) doprowadzenia terenu po imprezie do stanu pierwotnego,
f) przekazania min. 50 darmowych wejściówek na urządzenia zabawowe,
g) zapewnienia prądu do obsługi urządzeń.

Do ofert prosimy dołączyć zdjęcia proponowanych urządzeń.

Termin wykonania: 13 - 14.07.2018

Koncerty odbywać się będą w godzinach 18.30 – 23.30.

Miejsce: Gołdap, Targowisko Miejskie, ul. Polna, Plac do dyspozycji 50 m x 50 m.

Dodatkowo jest możliwość ustawienia jeszcze jakiegoś urządzenia obok, na dodatkowym 10 metrowym terenie. Teren jest nieutwardzony.

Kryteria oceny/wyboru ofert:
Zaproponowana cena za wyłączność. Atrakcyjność urządzeń zabawowych. Estetyka.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Dom Kultury w Gołdapi zastrzega nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyn.

Oferty prosimy przesłać mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres:
Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, w terminie do 9.03.2018 , do godz. 10:00.