Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na „ochronę imprezy masowej Dni Gołdapi 2018” za najkorzystniejszą została wybrana oferta „Firmy Ochroniarskiej „ARES” Mariusz Chojnowski, ul. Pileckiego 3/39, 19-300 Ełk.

Marta Jurgiełan
Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Gołdap, 28.03.2018