Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym dostawy oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa