Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawy (zakupu) oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze z dnia 13.12.2018 bez podania przyczyn.

Marta Jurgiełan
Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Gołdap, 14.12.2018