Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na „dostawę (zakup) oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze” w 2019 roku za najkorzystniejszą została wybrana oferta następującej firmy:

AUTO - MYJNIA Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko.

Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą punktację.