Świetlice DK - Świetlica Grabowo

Uczestnicy projektu „Marsz po Zdrowie” realizowanego przez Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate" przy współpracy z gołdapskim Domem Kultury i Świetlicami wiejskimi (Grabowo, Kozaki oraz Siedlisko) zakończyli kolejny etap projektu, którym był cykl zajęć kulinarnych w sumie sześć spotkań kulinarnych.

Ostatnie zajęcia były wyjątkowe, nie spodziewaliśmy się aż takiej liczby osób. W świetlicy w Grabowie 28 osób przygotowywało sałatkę warstwową - mówi koordynator projektu Ewelina Andruczyk. Cykl kulinarny cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno na zajęciach w Kozakach jak i w Siedlisku. Po przepisy na dietetyczne, zdrowe jedzenie uczestnicy sięgali również po zajęciach. Po zakończeniu projektu młodzież oraz osoby dorosłe wyraziły chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach. W dalszym ciągu trwają również treningi nornic walking w trzech miejscowościach, gdzie realizowany jest projekt.

„Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gołdapski Fundusz Lokalny”.