Informacje - Współpraca międzynarodowa
 
 
Po zimie, ruszyły prace budowlane w miejscowości Grabowo, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku OSP, powstanie park kulturalno-rekreacyjny. Na terenie parku powstaną min. obiekty kubaturowe małej architektury, mały amfiteatr, ciągi piesze, a także urządzone zostaną przestrzenie zielone, labirynt, ogród skalny. Będą wyznaczone miejsca wystaw, ekspozycji, inscenizacji, koncertów i warsztatów terenowych, a także spotkań, wypoczynku biernego, wyciszenia i zadumy. Całość jak i poszczególne elementy zagospodarowania będą mogły służyć jako plac zabaw i gier. Park zapewni użytkownikom wielostronne możliwości spędzania wolnego czasu oraz umożliwi spełnienie wielu pozytywnych funkcji społeczno-kulturalnych.
 
Park kulturalno-rekreacyjny w Grabowie to jeden z elementów projektu "Sintautai-Gołdap II", wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu: Dom Kultury w Gołdapi, Administracją Rejonu Sakiai-Litwa i Biuro Euroregionu Sesupa.