Informacje - Współpraca międzynarodowa

W czwartek 9 sierpnia zakończył się plener rzeźbiarski, który odbywał się w ramach projektu „Sintauatai-Gołdap 2”. Trzech rzeźbiarzy z Polski i trzech z Litwy przez 10 dni pracowało w gospodarstwie agroturystycznym „Cicha Dolina” nad rzeźbami w drewnie, które w stanęły w parku kulturalno-rekreacyjnym w Grabowie. Mała Syrenka, Sierotka Marysia, Shrek, Rybak ze złotą rybką, Znachor i Błędzianka zdobią nowe miejsce spotkań, spędzania wolnego czasu i zabawy mieszkańcom Grabowa i gościom.

Projekt „Sintautai-Gołdap II” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.