Informacje - Współpraca międzynarodowa

18 września otwarto wystawę prac malarskich pt. „Kolory uczuć” Litwinki Lolity Rūgytė. Charakterystyczną cechą malarstwa Lolity Rūgytė z litewskiego Sakiai są szybkie i szerokie pociągnięcia pędzla oraz cienka granica między abstrakcją a indywidualną próbą ukazania pejzażu i martwej natury. Wydaje się, że autorka obrazów zaprezentowanych w Galerii K-2 jest w dużej mierze kontynuatorką tradycji zapoczątkowanej przez kolorystów.

Podczas piątkowego otwarcia wystawy artystka podkreśliła wagę osobistego przeżycia, które, jej zdaniem,  decyduje o twórczości.

Przy okazji dyrektor Marta Jurgiełan przypomniała w skrócie historię współpracy z partnerskim miastem Sakiai. Spośród miast partnerskich Gołdapi współpraca z Sakiai zaczęła się najwcześniej, bo jeszcze w poprzednim systemie.

Źródło: www.goldap.org.pl