Regulamin kina „Kultura”

Regulamin określa zasady korzystania z kina „Kultura” działającego przy Domu Kultury w Gołdapi

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie.

8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez kino „Kultura”  oraz Dom Kultury w Gołdapi kategorycznie zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.

    DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

  • korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek,
  • głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w imprezie.

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

10. Za rzeczy pozostawione na sali kina oraz w szatni nie ponosimy odpowiedzialności.

11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.

12. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2

1. Informacje o seansach filmowych można uzyskać na stronie internetowej kina: www.kultura.mazury.pl/kino lub osobiście w kasie kina.

2. Kasa kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem – bilety na dany seans sprzedawane są do 30 minut po jego rozpoczęciu.

3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 10 minut przed  rozpoczęciem seansu po okazaniu ważnego biletu wraz z paragonem fiskalnym.

4. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją kina (numer telefonu oraz e – mail dostępny  na stronie internetowej kina: www.kultura.mazury.pl/kino).

5. Członkowie grup zorganizowanych w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą wejść do kina tylko pod opieką opiekuna lub opiekunów.

6. Bezpłatne wejścia opiekunów grup zorganizowanych obowiązują tylko na seanse wyświetlane dla szkół i innych placówek szkolno-wychowawczych.

7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.

8. Zniżka na bilety w wysokości 50 % możliwa jest tylko za okazaniem karty rodziny wielodzietnej oraz dowodu tożsamości.

9. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

  • wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
  • w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
  • wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli kina „Kultura” oraz Domu Kultury w Gołdapi.

11. Na projekcje filmów w kinie „Kultura” obowiązują następujące ceny biletów:

  • ceny biletów na projekcje analogowe i cyfrowe 2D: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł, grupowy – 10 zł,
  • ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D: normalny – 16zł, ulgowy – 14 zł, grupowy – 13 zł,
  • powyższe ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

13. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo założyć okulary zgodne z zainstalowanym w kinie systemem 3D.

14. Okulary i nakładki na okulary korekcyjne można kupić w kasie kina. Cena okularów dla dzieci i osób dorosłych wynosi – 5 zł, cena nakładek – 20 zł.

15. Raz zakupione okulary oraz nakładki na okulary korekcyjne są własnością klienta i mogą być używane wielokrotnie.

16. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino „Kultura” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

17. Kino „Kultura” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru projekcji, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów zakupionych w innym miejscu niż kasa kina „Kultura”.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3

 

1. Na całym terenie kina obowiązuje zakaz palenia.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina.

3. Toalety przeznaczone są tylko dla klientów kina.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>