STRONA GŁÓWNA    
publikacje    
przetargi    
usługi    
linki    


Ciepło przyjęta została w Gusiewie "kulturalna ekipa" gołdapian w ramach "Dni Gołdapi w Gusiewie". Tym razem poszerzona została o orkiestrę dętą naszej szkoły muzycznej, co się zresztą opłaciło, gdyż standardy popowe, rockandrollowe i taneczne młodzi muzycy wykonali świetnie.

Program trwał około godziny i żaden z gołdapskich wykonawców nie zawiódł. Występowały zespoły i soliści działający przy Domu Kultury i Szkole Muzycznej. Klimat był różny - od dynamicznych - capoeiry, C-Walk i "Gracji", poprzez tenaczne Let's Dance, po liryczne i dramatyczne wykonania solistów - Ady Karpińskiej, Dominiki Kopacz, Pauli Waraksy i Sebastiana Brzozowskiego.

Koncert odbył się w gusiewskim ośrodku kultury. Gości przywitał przewodniczący tutejszej rady miejskiej, na koniec tradycyjnie wymieniono się prezentami.

W pomieszczeniu przed salą koncertową odbywała się sprzedaż gołdapskich pamiątek.

Za tydzień główne obchody "Dni Gusiewa", na które również uda się ekipa z Gołdapi.


Opublikowano za zgodą goldap.org.plDom Kultury w Gołdapi w partnerstwie z Administracją Rejonu Sakiai-Litwa i Biurem Euroregionu Sesupa rozpoczynają realizację projektu "Sintautai-Gołdap II". Jest to drugi etap realizacji zadania. Podczas pierwszego, powstała dokumentacja techniczna i projekt architektoniczny parku rekreacyjno-kulturalnego. Kolejnym stadium będzie budowa parku w Grabowie i u partnerów litewskich w Sintautai oraz wspólne warsztaty artystyczne. W okresie realizacji projektu planowane jest również wydanie książki o kulturze, historii, osób z Sinatautai i Grabowa oraz założenie Stowarzyszenia Sintautai-Gołdap do kontynuowania transgranicznej działalności kulturalnej i turystycznej.
Projekt realizowany będzie do końca września 2012 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 1 230 000 euro, z czego Dom Kultury w Gołdapi otrzyma ok. 474 000 euro.
Projekt "Sintautai-Gołdap II" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dom Kultury w Gołdapi wraz z partnerami litewskimi: Administracją Rejonu Sakiai i Biurem Euroregionu Sesupe zakończył realizację projektu "The Rainbow of Art - I, którego głównym celem był rozwój współpracy kulturalnej młodzieży z Sakiai i gminy Gołdap.
W ramach projektu zrealizowano kilka działań służących rozwijaniu współpracy kulturalnej pomiędzy Gołdapią i Sakiai oraz służącej poprawie infrastruktury Szkoły Artystycznej w Sakiai i Domu Kultury w Gołdapi.

W czerwcu i lipcu zorganizowano wspólne warsztaty artystyczne i muzyczne dla młodzieży (15-19 lat) z Gołdapi i Sakiaj. Warsztaty odbywały się na Mazurach i nad Niemnem. Na Litwie warsztaty podsumowano podczas Dni Sakiai, gdzie odbył się wspólny koncert muzyków z Gołdapi i Sakiai, po którym otwarto wystawę prezentującą prace - malarstwo, rysunek, fotografie - powstałe podczas plenerów.

"Warsztaty były niezwykle twórcze, a radość czerpaliśmy również z wspólnego przebywania bez pędzli czy aparatów" - powiedział uczestnik projektu, Piotr Miszkiel.

Również podczas Dni Gołdapi pokazano te prace, a na scenie zagrała wspólna, polsko-litewska orkiestra. Prace, które zostały wykonane podczas pleneru zaprezentowane zostały w wydanym w trzech językach katalogu. Działania te przyczyniły się to do poznania sztuki, tradycji i kultury sąsiadujących ze sobą regionów Litwy i Polski.

Działania projektu objęły również przygotowanie dokumentacji technicznych i projektów architektonicznych, mających na celu rozbudowę obu instytucji. W Domu Kultury w Gołdapi została zaprojektowana wielofunkcyjna sala kameralna służąca, jako sala prób i niewielkich - do 100 osób - wydarzeń artystycznych. Litewscy partnerzy stworzyli dokumentację remontu i rozbudowy poddasza Szkoły Artystycznej w Sakiai. Rozwój zaplecza jest niezbędny w celu poprawy warunków pracy w Szkole Artystycznej w Sakiai i Domu Kultury w Gołdapi.

Projekt był realizowany przez trzech partnerów: Administrację Rejonu Sakiai, Dom Kultury w Gołdapi i Biuro Euroregionu Sesupe, w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MŁODZI ARTYŚCI Z GOŁDAPI W LITEWSKIM SEJMIE

Do Wilna wyjeżdżamy wcześnie rano, by nie spóźnić się do litewskiego sejmu - nie wypada się spóźnić na własną wystawę. Zdążyliśmy. Nawet mamy chwilę, by przyjrzeć się okolicy - kamieniczkom i wieżowcom.

Po przybyciu znanych już nam partnerów litewskich - artystki Lolity Rugyte, koordynatorki Edyty Burdilauskiene i dyrektora szkoły artystycznej Einarasa Martinaitisa - udajemy się do budynku parlamentu, gdzie w przedsionku znajduje się ekspozycja rzeźby i malarstwa z Czarnego Lądu. Robi to na nas duże wrażenie. Po przebytej kontroli rozpoczynamy zwiedzanie .
Mijamy ogromną ilość pomieszczeń gęsto rozmieszonych po obu stronach przemierzanych przez nas korytarzy, by w połowie drogi trafić na obrady litewskich posłów. Zwiedzamy gabinet prezydenta, salę konferencyjną i byłą salę obrad.

Po kilkudziesięciu minutach, i wizycie w sejmowej restauracji spotkamy się z posłem, który wyraża uznanie dla naszej sztuki i współpracy międzynarodowej. W korytarzu sejmowym nasza wystawa, czyli prace polskiej i litewskiej młodzieży, które powstały podczas pleneru plastyczno-fotograficznego w ramach projektu "Tęcza Sztuk". Są pamiątkowe zdjęcia i uściski, potem pożegnanie z sejmem i naszymi litewskimi przyjaciółmi.

Następnie zwiedzanie Starego Miasta. Zaczynamy od Ostrej Bramy, spacerując po alejkach Wilna robimy dużo zdjęć. Wieczorem jesteśmy już w Gołdapi. Wiemy, że nie zapomnimy naszej "Tęczy Sztuk" do końca życia...

Estera Szułczyńska, Bartłomiej Czuper i Piotr Miszkiel

Plener i wystawa odbywały się w ramach projektu "Tęcza Sztuk", który jest realizowany przez trzech partnerów: Administrację Rejonu Sakiai, Dom Kultury w Gołdapi i Biuro Euroregionu Sesupe. Jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.TĘCZA SZTUK

Dom Kultury w Gołdapi realizuje kolejny projekt we współpracy z partnerami z Sakiai na Litwie. Projekt "Tęcza Sztuk" (The Rainbow of Arts) ma na celu rozwój współpracy kulturalnej młodzieży z Sakiai i gminy Gołdap, poprzez zorganizowanie wspólnych letnich warsztatów artystycznych i muzycznych dla młodzieży (15-19 lat) - uczniów Szkoły Artystycznej w Sakiai i Domu Kultury w Gołdapi.

W dniach 25 czerwca - 7 lipca odbyły się w Polsce i na Litwie warsztaty plastyczne, fotograficzne i muzyczne. W Sakiai 5 lipca odbył się wspólny koncert muzyków z Gołdapi i Sakiai, a po nim otwarto wystawę prezentującą prace powstałe podczas plenerów. Wyniki tych warsztatów są imponujące - mówi Zbigniew Mieruński, koordynator projektu po stronie Polskiej - Podczas Dni Gołdapi również pokazaliśmy te prace, a na scenie zagrała wspólna orkiestra. Wydany zostanie katalog w języku litewskim, polskim i angielskim z pracami powstałymi podczas warsztatów artystyczno-fotograficznych.

Koordynatorka projektu po stronie litewskiej przyznaje że projekt powstał aby pokazać lokalnym władzom i społeczności jak bardzo potrzebne jest doposażenie młodych plastyków działających w Sakiai w Szkole Artystycznej.

Warsztaty były niezwykle twórcze, a radość czerpaliśmy również z wspólnego przebywania bez pędzli czy aparatów. - mówi nasz redakcyjny kolega, a jednocześnie uczestnik projektu, Piotrek Miszkiel.

Projekt jest realizowany przez trzech partnerów: Administrację Rejonu Sakiai, Dom Kultury w Gołdapi i Biuro Euroregionu Sesupe.

Projekt "Tęcza Sztuk" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zakończenie realizacji projektu "Sintautai - Gołdap I"

Spotkaniem z mieszkańcami Grabowa, podczas którego prezentowano projekt parku w Grabowie, zakończono działania w ramach projektu "Sintautai-Gołdap I" realizowanego przez Dom Kultury w Gołdapi w partnerstwie z Administracją Rejonu Sakiai-Litwa i Biurem Euroregionu Sesupa.
W ramach projektu powstały dwa projekty, dwóch rekreacyjno-kulturalnych parków: w Sintautai (Rejon Sakiai, Litwa) i w Grabowie (powiat Gołdapski, Polska).
Projekt architektoniczno-techniczny parku w Grabowie przewiduje wykonanie, obok remizy OSP, terenu rekreacyjno-kulturalnego na który znajdą się między innymi: zadaszona scena wraz z widownią, plac zabaw, labirynt z gabionów, ogród skalny, oczko wodne i miejsca do ekspozycji rzeźb i innych dzieł sztuki. Całość połączona ciekawymi, oświetlonymi ciągami pieszymi i obsadzona różnodną roślinnością.
Całkowita wartość projektu to prawie 169 000 euro, z czego Dom Kultury w Gołdapi otrzyma 41 000 euro.
Następnym etapem projektu, jest złożenie przez Dom Kultury w Gołdapi, wniosku o dofinansowanie budowy parku, które nastąpi do 15 sierpnia tego roku. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy parku to połowa przyszłego roku.
Projekt "Sintautai-Gołdap I" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zbigniew Mieruński - koordynator projektu po stronie Polskiej.

BOHATERSKIE GRY W GUSIEWIE

26.06.2010r. młodzież z domu Kultury w Gołdapi wzięła udział w "Bohaterskich grach" zorganizowanych przez Muzeum w Gusiewie. W zawodach - grach historycznych brało udział: 4 dziewczyny i 2 chłopców na co dzień uczęszczających na zajęcia taneczne do Domu Kultury. Całe przedsięwzięcie zaczęło się spektaklem historycznym.

Konkurencje rozgrywane były drużynowo. W skład bohaterskich gier weszły: tor przeszkód z przelewaniem wody z wiadra do drugiego wiadra, rzut oszczepem do tarczy, walka na moście oraz zbijanie klocków z platformy.

Do półfinału weszły 4 drużyny w tym i nasza. Konkurencja wymagała dużo siły. Było to przepychanie kłody drewna trzymanej przez drużyny po przeciwnych stronach. W rezultacie drużyna z Gołdapi zajęła III miejsce.

Po zawodach wszyscy poczęstowani byli żołnierską kaszą i poszli na koncert zorganizowany z okazji Dnia Młodzieży.

Weseli i zadowoleni w niedzielę 27.06.2010r. wróciliśmy do Gołdapi.

Współpraca Gołdapi z rosyjskim Gusiewem kwitnie na każdym kroku. Zaprzyjaźnione instytucje wspierają się w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach. 29 maja odbywały się Dni Gusiewa, podczas których swoje umiejętności zaprezentowała młodzież z Domu Kultury. Impreza podzielona była na 2 bloki kulturowe, odbywające się równocześnie w dwóch atrakcyjnych częściach miasta. Pierwszy przeznaczony był dla najmłodszych, którzy bawili się przy różnego rodzaju konkursach. Nie brakowało tańców integracyjnych i zabaw prowadzonych przez trzech rozśpiewanych i uśmiechniętych clownów, którzy prowadzili całą imprezę. Na scenie można było zobaczyć Cyrk z Czerniachowska, bawiący dowcipami clownów, iluzją, jazdą na monocyklach, tańcem oraz skokami na linach i skakankach. Przed publicznością wystąpiła również grupa cyrkowa "Happy" z Grabowa działająca pod skrzydłami Domu Kultury w Gołdapi. Młodzi cyrkowcy zaprezentowali układ taneczny z wykorzystaniem poi i kijów oraz pokaz puszczania ogromnych baniek mydlanych, następnie grupa uczyła puszczania baniek i kręcenia pojami.
Drugi blok Dni Gusiewa obejmował szereg występów wokalnych i tanecznych artystów rosyjskich, litewskich i polskich. Polskę reprezentowała grupa "Lets Dance". Dużą atrakcją był pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu młodzieży z Gusiewa. Widzowie zapierali dech w piersiach podczas skoków rowerowych nad ludźmi.
W parku miejskich podziwiano wspaniałe wystawy rękodzieła, min. rzeźba, garncarstwo, malarstwo, ozdoby ludowe. Chętni mieli okazje kupna arcydzieł.
KS


KLIMAT WART ZAPAMIĘTANIA

Nasz partnerski Gusiew pięknieje z roku na rok. Na zabytkowych kamieniczkach jest coraz więcej odnowionych elewacji, powstają nowe kawiarenki plenerowe, których Gołdap mogłaby temu miastu pozazdrościć.

Ale niewątpliwie w niedzielę 23 maja dodatkowej urody Gusiewowi dodały, tam obchodzone, Dni Gołdapi - prezentacja, koncert, wystawa fotografii Tadeusza Krzywickiego oraz sprzedaż rzemiosła wykonanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej, Pawła Murzyna i Barbary Skuzy.

Do tego pogoda - ciepło na ziemi i w powietrzu. Po prostu przyjacielska atmosfera.

Na czas koncertu wykonawców związanych gołdapskim Domem Kultury, sala koncertowa tamtejszego odpowiednika naszej placówki wypełniła się do ostatniego miejsca. Już brawurowy występ zespołu capoeiry zaskoczył gusiewian i przyjęty został gromkimi brawami. Podobnie było z kolejnym układem tanecznym, tym razem z udziałem dziewczyn. Podobały się młode piosenkarki, choć Patrycja Magielnicka dostała najdłuższy aplauz. W koncercie wystąpili: Anna Buczyńska, Ewa Bondaruk, Patrycja Duchnowska, Ada Karpińska, Dominika Kopacz, Patrycja Magielnicka, Edyta Sztuczka, Klaudia Waraksa, Piotr Dzbyński, Rafał Krukliński, Jarosław Krupiński, Michał Piszczek i Daniel Skrodzki. Prezentację prowadził Mirosław Bobrowski. Opiekę artystyczną sprawowali: Alicja Andrulewicz i Robert Magielnicki. Całość wspierała, i słowem i czynem, dyrektor Marta Jurgiełan.

Taki był drugi dzień Dni Gołdapi w Gusiewie. Bowiem pierwszy " sobotni " odbywał się pod znakiem sportowych zmagań. W meczu tenisowym burmistrz Marek Miros wraz z Piotrem Komockim pokonali byłego mera Gusiewa Wiktora Pieriepiełowa, grającego w parze z Aleksandrem Jakowlewem. Chociaż niektórzy twierdzą, że para z Gusiewa wykazała się tu dużą uprzejmością. W meczu koszykówki wygrali gołdapianie. Natomiast pod siatką nasze licealistki musiały poddać się gusiewiankom.

Były też kwiaty i upominki, i klimat wart zapamiętania.

MS


The Rainbow of Arts - Tęcza Sztuk

        Projekt "Tęcza Sztuk" ma na celu rozwój współpracy kulturalnej młodzieży z Sakiai i gminy Gołdap, poprzez zorganizowanie wspólnych letnich warsztatów artystycznych i muzycznych dla młodzieży (15-19 lat) - uczniów Szkoły Artystycznej w Sakiai i Domu Kultury w Gołdapi. Rezultaty tych warsztatów zostaną zaprezentowane dla mieszkańców i turystów podczas dni miast Sakiai i Gołdapi w formie wystaw i koncertów oraz wydania katalogu w języku litewskim, polskim i angielskim z pracami powstałymi podczas warsztatów artystyczno-fotograficznych. Przyczyni się to do poznania sztuki, tradycji i kultury sąsiadujących regionów.
        Działania projektu obejmują również przygotowanie dokumentacji technicznych i projektów architektonicznych, mających na celu rozbudowę obu instytucji. W Domu Kultury w Gołdapi zostanie zaprojektowana wielofunkcyjna sala kameralna służąca jako sala prób i niewielkich - do 100 osób - wydarzeń artystycznych. Rozwój zaplecza jest niezbędny w celu poprawy warunków pracy w Szkole Artystycznej i Domu Kultury. Projekt rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, a zostanie zakończony do końca roku 2010. Wartość projektu to ponad 120 000 euro z czego Dom Kultury w Gołdapi otrzyma kwotę 45 000 euro.
        Projekt jest realizowany przez trzech partnerów: Administrację Rejonu Sakiai, Dom Kultury w Gołdapi i Biuro Euroregionu Sesupe. Jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontynuacja projektu "Sintautai - Gołdap I"

Dom Kultury w Gołdapi w partnerstwie z Administracją Rejonu Sakiai-Litwa i Biurem Euroregionu Sesupa, kontynuuje realizację projektu "Sintautai-Gołdap I".
Celem projektu jest powstanie dwóch rekreacyjno-kulturalnych parków wyposażonych w sceny, teren widowiskowy, obszary zielone do spędzania czasu wolnego - po obu stronach granicy: w Sintautai (Rejon Sakiai, Litwa) i w Grabowie (powiat Gołdapski, Polska).
Dotychczas zostało opracowane studium wykonalności projektów, a obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna i projekt architektoniczny. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Grabowa najlepszych rozwiązań architektonicznych do założenia i powstania parku rekreacyjno-kulturalnych. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2010 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 169 000 euro, z czego Dom Kultury w Gołdapi otrzyma 41 000 euro.
Projekt "Sintautai-Gołdap I" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
21 czerwca na trawniku w parku miejskim odbył się niecodzienny koncert. Wystąpił polsko-litewski chór młodzieży szkolnej z Sakiai i Gołdapi, nieprzypadkowo nazywany - "Jednym głosem".
Repertuar był różnorodny - od "Szła dzieweczka do laseczka" do "Ody do radości".
Uzupełnieniem występu była plenerowa wystawa. Koncert poprzedzony został kilkudniowymi wspólnymi polsko-litewskimi spotkaniami, warsztatami muzycznymi, wycieczkami.

Zarówno występ, jak i wystawa realizowane były w ramach programu "Młodzież w działaniu" sfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

"Jednym głosem"

Od maja Dom Kultury w Gołdapi i Szkoła Artystyczna w Sakiai (Litwa) realizują projekt "Jednym głosem". To spotkanie młodzieży służące szerokiej promocji oraz popularyzacji muzyki na wszystkich poziomach artystycznych, odnalezienie wspólnych (europejskich) korzeni w estetyce i formie muzycznej, które leżą u podtaw kształtujących tradycyjne cechy muzyki poszczególnych narodów.

Od 15 do 22 czerwca będą przebywać młodzi muzycy z Sakiai. Razem z naszą młodzieżą będą uczestniczyć w warsztatach muzycznych, będą zwiedzać województwo warmińsko-mazurskie oraz okolice Gołdapi.Uwieńczeniem wspólnej pracy będzie koncert w parku w centrum miasta, podczas którego młodzież odegra hymn Zjednoczonej Europy.

Realizacja projektu stworzy polskiej i litewskiej młodzieży możliwość spotkania się, poznania swoich kultur. Będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, nauczenia się nowych form i harmoni muzycznych, integracji z sąsiadami, kształtowania wrażliwości artstycznej, a także świadomego wykorzystania poznanych skal muzycznych i figur rytmicznych - mówi koordynator projektu Robert Magielnicki.

Współpraca ta zaowocuje lepszym poznaniem się "sąsiadów" i przyczyni się do zawiązania "dobro sąsiedzikich" stosunków co pozytywnie wpłynie na długofalową współpracę.

Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program "Młodzież w działaniu".

   


"Znaki, które mnie otaczają"...

W dniach 8 - 12 lipca br. w miejscowości Lekeciai na Litwie, realizowany był projekt polsko- litewski " Znaki, które mnie otaczają". W projekcie wzięła udział młodzież gołdapska, zrzeszona przy pracowni plastycznej Domu Kultury w Gołdapi, której opiekunem i instruktorem jest Barbara Kolejnik, oraz młodzież z Litwy.
Projekt miał na celu zdobywanie informacji na temat Polski i Litwy, szukanie podobieństw i różnic kulturowych sąsiednich krajów i wyrażanie ich językiem sztuki. W tym celu zorganizowano warsztaty ceramiczne w Centrum Ceramicznym Lakeciai, podczas których uczestnicy tworzyli wspólny panel wyrażający obraz obu krajów. Zajęcia w pracowni ceramicznej poprzedzone zostały licznymi wycieczkami do muzeów, miejsc ważnych historycznie dla obu krajów oraz licznymi atrakcjami. Miedzy innymi młodzież miała okazję zwiedzić i poznać historię Kowna, zasmakować sportów ekstremalnych (wspinaczka skałkowa, "podniebny" tor przeszkód), wyparzyć się w prawdziwej" bani" i wykąpać w stawie. Codzienne wieczorne ogniska spędzane na wspólnym śpiewaniu przy dźwiękach gitar oraz różnorodne gry i zajęcia poznawcze sprzyjały integrowaniu obu grup młodzieży.
W wyniku projektu nawiązały się przyjaźnie, które w przyszłości zaowocują nowymi podobnymi projektami. Efekty projektu " Znaki, które mnie otaczają", niebawem będzie można obejrzeć w pracowni plastycznej gołdapskiego Domu Kultury.
Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
"Żyjmy razem- tańczmy razem"

Od maja Dom Kultury w Gołdapi i Centrum Kultury w Sakiai (Litwa) realizują projekt "Żyjmy razem- tańczmy razem". To spotkanie młodzieży służące szerokiej promocji i popularyzacji sztuki tanecznej na wszystkich poziomach artystycznych, wyłonienie odmiennych trendów rozwijających się w różnych krajach. Celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej młodzieży jako formy pokonywania uprzedzeń, wrogości i kształtowania postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, promocja kultury narodów, z których pochodzą uczestnicy, rozwijanie pasji (tańca) w młodych tancerzach. Młodzież w ten sposób odkryje podobieństwa i różnice pomiędzy kulturami Polski i Litwy i w sposób praktyczny będzie uczyć się poszanowania różnorodności kulturowej.
W dniach 18-25 maja w Gołdapi przebywają młodzi ludzie z Sakiai. Razem z naszą młodzieżą będą uczestniczyć w warsztatach tanecznych, będą zwiedzać stolicę Warmii i Mazur Olsztyn oraz okolice Gołdapi.
Uwieńczeniem wspólnej pracy będzie koncert taneczny "Żyjmy razem - tańczmy razem, Gyvenam kartu - šokam kartu", w którym wystąpią zespoły taneczne z Sakiai i Gołdapi oraz goście. Koncert odbędzie się 24 maja o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury oraz wystawa fotograficzna obrazująca to spotkanie.
Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program "Młodzież w działaniu".

http://www.youth.org.pl


Mosty, które połączyły....

Miałam przyjemność być obserwatorem wspaniałego projektu "Szeszupskie Mosty", który ze strony polskiej koordynował Urząd Miejski w Gołdapi. W projekcie brali udział gołdapscy artyści i młodzież z gołdapskiego Domu Kultury.

Projekt zakładał poznanie i przybliżenie obu narodów, czyli Polski i Litwy, ukazanie różnorodnej twórczości, patrzenie na te same rzeczy i zjawiska w różnych aspektach - spojrzeniami sąsiadów. W ramach projektu po obu stronach granicy odbyły się plenery fotograficzne, malarskie, muzyczne i teatralne, co zaowocowało wspaniałymi efektami - wystawami, albumem, performancem i koncertem. Bardzo ważne dla obu stron były spotkania, cudowne rozmowy oraz wymiana poglądów na wiele tematów.

To przybliżyło ludzi tak odległych kulturowo i jednocześnie mieszkających blisko siebie. Trzydziestego listopada uczestniczyłam w podsumowaniu projektu w Sakiai. Zaskoczyła mnie otwartość i ciepłość tych ludzi.

W budynku Administracji Rejonu Sakiai miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Zbigniewa Mieruńskiego. Dziewiętnaście bardzo osobistych prac przez dwa tygodnie będzie prezentowanych na tej, pierwszej po wielu latach, wystawie. Artysta zaprezentował prace wykonane na papierze czerpanym techniką wymyśloną przez niego.

W Domu Kultury odbył się świetny koncert, składający się z utworów muzycznych polskich i litewskich kompozytorów, wykonany przez połączone orkiestry - gołdapski big band i muzyków z Kazlu Ruda, Pagegiai i Sakiai. Kolejne spotkanie odbyło się w miejscowości Zipliai w, przerobionej ze stajni, galerii. Byłam zachwycona. Prace były bardzo różnorodne - malarstwo, prace ze słomy, gliny, rzeźby. Tworzy tam wiele osób i mają gdzie pokazać swoje prace.

Jeszcze jedna rzecz bardzo mile mnie zaskoczyła, że w spotkaniach uczestniczyły osoby w różnym wieku, szczególnie dużo było młodych ludzi.

Elżbieta Milewska

Projekt "Szeszupskie Mosty" częściowo finansowany ze środków Europejskiego Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA.
Projekt: EUROPEJSKI FESTIWAL SZTUKI - EUROPE FESTIV'ART. realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej: SOCRATES-GRUNDTVIG 2

W projekcie uczestniczą następujący partnerzy:
Association VILLANELLE z Reunion (Francja)
RELIGIONSPÄDAGOGISCHE AKADEMIE DER ERDIÖZESE z Wiednia (Austria)
PUBLIC INSTITUTION SINTAUTU AKADEMIJA z Sintautai (Litwa)
Dom Kultury w Gołdapi (Polska).

Główne cele i założenia projektu są:

- Udoskonalenie procesu kształcenia dorosłych poprzez włączenie elementów kulturowych do programu kształcenia.
- Poszukiwanie innowacyjnych narzędzi oraz zaoferowanie nowych przestrzeni ułatwiających kształcenie dorosłych.
- Badanie poprzez kulturę i sztukę nowych sposobów motywowania słuchaczy do ponownego podjęcia nauki, nabywania nowych kwalifikacji lub rozwijania już posiadanych umiejętności.
- Identyfikowanie, w trakcie praktycznych międzynarodowych warsztatów, potrzeb słuchaczy oraz rozwijanie ich zainteresowań i zwiększanie zadowolenia z osiągnięć w nauce.
- Stworzenie poprzez warsztaty badawcze i wizyty studyjne zbiorów dziedzictwa lokalnej kultury (wspomnienia, rzeczy, obrazy, historie, przepisy, itp.), które będą wymieniane między uczestnikami oraz użyte do promocji poszczególnych regionów .
- Analiza aspektów wielokulturowości w Europie oraz promocja tolerancji międzyludzkiej i akceptacja drugiego człowieka wraz z jego różnicami.

Projekt realizowany jest od sierpnia 2005 roku do sierpnia 2008 roku. Cele projektu realizowane są poprzez wizyty studyjne i seminaria organizowane na terenie działania poszczególnych partnerów.
Dotychczas odbyły się następujące wizyty i seminaria:

1. październik 2005 Reunion - Francja
2. styczeń-luty 2006 Gołdap - Polska
3. kwiecień 2006 Wiedeń - Austria
4. lipiec 2006 Consenza - Włochy
5. grudzień 2006 Reunion - Francja
6. maj 2007 Salzburg - Austria
7. lipiec 2007 Sakiai - Litwa

>>> Zobacz galerię z projektu <<<
Project: EUROPE FESTIV'ART . is realized within the framework of the European Union's Programme: SOCRATES-GRUNDTVIG 2

The following partners participate in the project:
Association VILLANELLE from Reunion (France)
RELIGIONSPÄDAGOGISCHE AKADEMIE DER ERDIÖZESE from Vienna (Austria)
PUBLIC INSTITUTION SINTAUTU AKADEMIJA from Sintautai (Lithuania)
CULTURAL CENTRE from Goldap (Poland).

The main objectives and assumptions of the project are:

- Improving the process of adult education by introducing cultural elements into educational programmes.
- Seeking innovative tools and offering new areas facilitating adult education.
- Using culture and art to research new ways of motivating students to return to education, acquire new qualifications or develop the ones already possessed.
- In the course of practical international workshops - identifying the needs of students, developing their interests and raising satisfaction at achievements in their studies.
- By means of research workshops and study visits - creating collections of local culture heritage (memories, objects, paintings, stories, recipes, etc.) which could be exchanged between the participants and used for promotion of particular regions.
- Analyzing the aspects of multiculturalism in Europe and promotion of interpersonal tolerance as well as acceptance of other people regardless the differences.

The project is realized in the period from August 2005 to August 2008. The project objectives are realized through study visits and seminars organized in the areas of operation of particular partners.
The following visits and seminars have been held so far:

1. October 2005 Reunion - France
2. January-February 2006 Goldap - Poland
3. April 2006 Vienna - Austria
4. July 2006 Consenza - Italy
5. December 2006 Reunion - France
6. May 2007 Salzburg - Austria
7. July 2007 Sakiai - Lithuania

>>> Photos from visits and seminars <<<
    Dom Kultury w Gołdapi jest partnerem Projektu : "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach" jest adresowany do młodzieży z Polski, Niemiec i Rosji, którzy chcą spędzić 12 miesięcy w regionie Warmii i Mazur i pracować jako wolontariusze w organizacjach oraz instytucjach, takich jak:


* muzea, archiwa
* pracownie konserwatorskie
* organizacje pozarządowe

Udział w projekcie daje możliwość zdobycia zarówno praktycznych, jak i teoretycznych umiejętności w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. Wolontariusze zajmują się między innymi:


* opieką nad obiektami zabytkowymi (dokumentowaniem zabytków, badaniami, inwentaryzacją obiektów historycznych)
* pracami muzealnymi (oprowadzaniem wycieczek, przygotowywaniem i organizacją wystaw)
* konserwacją i restauracją materiałów drewnianych, metalowych
* realizacją międzynarodowych projektów kształceniowych dla młodzieży i dorosłych
* uczytelnianiem cmentarzy

Więcej na www.borussia.pl

Projekt: Jezioro, które łączy - polsko - rosyjskie młodzieżowe warsztaty artystyczne

    Realizowany przez Dom Kultury w Gołdapi z partnerami rosyjskimi: Domem Kultury w Gusiewie i Dziecięcą Szkołą Sztuk w Gusiewie, przy współpracy Szkoły Nr 3 w Gusiewie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

    Celem projektu był rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy rejonem Gusiew i gminą Gołdap oraz umożliwienie i zintensyfikowanie kontaktów młodzieży polskiej i rosyjskiej.

    W ramach projektu odbyły się warsztaty muzyczne, trashowe, plastyczne, fotograficzne i taneczne, podczas których 120 młodych ludzi z Gołdapi i Gusiewa podniosło swoje umiejętności artystyczne. Podczas warsztatów uczestnicy stworzyli muzykę, układy choreograficzne, scenografię i oprawę plastyczną, które stanowiły elementy widowiska plenerowego.

    Podsumowaniem projektu było widowisko plenerowe łączące ogień, światło, dźwięk, taniec i muzykę pn. "Tajemnica jeziora" opowiadające legendę jeziora Gołdap, które jest jeziorem granicznym między Polską a Rosją. W spektaklu wzięli udział uczestnicy warsztatów artystycznych z Gołdapi i Gusiewa.

    Spektakl został zaprezentowany 30 czerwca 2006 r. w Gołdapi nad jeziorem Gołdap o godz. 22.00.

    Projekt otrzymał dofinansowanie z Euroregionu Niemen w ramach Narodowego Programu dla Polski, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej.
Projekt: Gołdapskie Spotkania Kulturowe "Mazurskie Gniazdo"

    Dom Kultury w Gołdapi (Polska) był pomysłodawcą i realizatorem projektu Gołdapskie Spotkania Kulturowe "Mazurskie Gniazdo". Partnerami projektu byli: Administracja Rejonu Sakiai - Wydział Kultury, Sakiai (Litwa) i Dom Kultury w Gusiewie (Rosja, obwód kaliningradzki).

    Celem projektu było rozwijanie i kreowanie nowych form współpracy i wymiany kulturalnej na pograniczu polsko-rosyjsko-litewskim pomiędzy instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi artystami.

    W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  • stworzono bazę danych - wydanej w formie informatora i strony www.gniazdo.mazury.pl - dotyczących instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, zespołów artystycznych i artystów;
  • konkurs plastyczny "Znaki Tożsamości" z udziałem młodych artystów z Polski, Rosji i Litwy;
  • plener artystyczny "Znaki Tożsamości";
  • interdyscyplinarny festiwal: Gołdapskie Spotkania Kulturowe "Mazurskie Gniazdo" w ramach którego, prezentowane były różne dziedziny działalności kulturalnej;
  • stworzono sieć współpracy instytucji i organizacji kulturalnych pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego.
    Projekt otrzymał dofinansowanie z Euroregionu Niemen w ramach Funduszu Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia finansowanego przez Unię Europejską.